Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Wprowadzenie

Każda Polska Szkola Sobotnia, podobnie jak szkoły angielskie, mają prawny obowiązek zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi. Tymczasem w wyniku nieposiadania aktualnych i kompletnych danych, na przykład o potrzebach medycznych dziecka, w nagłych przypadkach

dzieci mogą być narażone na otrzymanie niewłaściwej pomocy medycznej

co może mieć nawet tragiczne konsekwencje (o takim przypadku przeczytasz tutaj).

Jednocześnie szkoły zabiegają o zdobycie jak największych środków finansowych na pokrycie rosnących kosztów prowadzenia swojej działalności. Niestety w niektórych szkołach

nawet 2% rodzin regularnie nie płaci czesnego

Powyższe przykłady reprezentują tylko małą część problemów związanych z zarządzaniem polską szkołą sobotnią, która jak każda instytucja podlega obowiązującym w Wielkiej Brytanii zasadom prawnym i ekonomicznym.

Określenie ‘polska szkola sobotnia’ sugeruje też mniejszy zakres pracy i obowiązków związanych z zarządzaniem. Doświadczenie mówi jednak, że musi ona być prowadzona na równi z pełno-wymiarową szkołą angielską.

Ze względu na charakter tych szkół (skromne środki finansowe, prowadzenie głównie przez amatorów-rodziców, brak odpowiedniej metodologii i wsparcia informatycznego) osiągnięcie stawianych wymagań jest trudne.

 

Puchatek to internetowy system, który wychodzi naprzeciw potrzebom zarządzania jakie ma polska szkola sobotnia

System Puchatek został zaprojektowany specjalnie dla polskich szkół sobotnich w oparciu o wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dużej polskiej szkoły sobotniej w Londynie.  Jest on łatwy w użyciu, dostępny z domu, szkoły i biura, przez 24 godziny na dobę. Dzięki jego zastosowaniu szkoła w znacznie lepszym stopniu wypełni swoje obowiązki w opiece nad dziećmi, oraz będzie w stanie zwiększyć przychody finansowe.

 

Na stronach naszej witryny znajdziesz wyczerpujące informacje związane z zarządzaniem jakiego wymaga polska szkola sobotnia,  pokazujące jak system Puchatek może to zarządzanie ułatwić:

 

Szczegółowa analiza problemów związanych z prowadzeniem polskiej szkoły sobotniej. Więcej o zarządzaniu …
Szeroki opis najważniejszych funkcji Puchatka. Więcej o funkcjach …
Korzyści jakie odniesie Twoja szkoła po zastosowaniu Puchatka. Więcej o korzyściach …
Specjalny sposób licencjonowania, który uwzględnia wielkość szkoły. Więcej o licencjonowaniu …

bottom