Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Zarządzanie szkołą

Aktualne i kompletne dane o dzieciach i ich rodzicach (opiekunach) mają zasadniczy wpływ na sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich sfer działalności szkoły.

Od posiadania takich danych zależy praca wszystkich w szkole, od dyrektora szkoły i prezesa zarządu do skarbnika, nauczycieli i pielęgniarki:

Left Right

Stan finansowy szkoły

 • Terminowe zbieranie opłat od wszystkich rodziców zapewnia lepszą dochodowość szkoły.
 • Taki sam rezultat daje pobieranie opłat według właściwej ilości dzieci w rodzinie.
 • Szybka informacja o ilości dzieci w klasie pozwala na natychmiastowe wypełnianie wolnych miejsc czyli dodatkowe dochody.

Opieka nad dziećmi i ich bezpieczeństwo

 • Szybki dostęp do informacji o potrzebach medycznych dzieci (alergie, itp.) zapewnia właściwą interwencję lekarską w razie nagłych wypadków.
 • Zaangażowanie wszystkich rodziców w szkolne dyżury podnosi bezpieczeństwo dzieci w czasie przerw.
 • Rejestrowanie obecności dzieci w klasie pozwala na lepszą kontrolę. n.p. w trakcie ewakuacji szkoły.

Dyscyplina

 • Aktualna informacja o niskiej frekwencji ucznia pozwala wcześniej podjąć kroki zapobiegawcze.
 • Prowadzenie i dostęp do notatek o wystękpach dyscyplinarnych dzieci umożliwi podjęcie właściwych kroków.

Komunikacja

 • Aktualne dane kontaktowe do rodziców (opiekunów) pozwalają na szybkie ich zawiadomienie w nagłych wypadkach.
 • Zawiadamianie wszystkich rodziców o wywiadówkach poprawia frekwencję, tym samym podnosząc ich efektywność.

 

Jak wygląda zbieranie danych w przeciętnej polskiej szkole sobotniej?

 • Rejestracją danych rzadko zajmują się osoby mające do tego przygotowanie zawodowe (informatycy, pracownicy administracji, itp.).
 • Zajmuje się tym z reguły jeden z rodziców (często skarbnik lub prezes), prowadząc rejestr w domu na własnym komputerze.
 • Dane rejestrowane są na papierze lub za pomocą arkuszy elektronicznych typu Excel.
 • Struktura danych jest prosta i niepodatna na dalsze przetwarzanie.
 • Wprowadzanie danych jest bardzo pracochłonne i podatne na powstawanie błędów.
 • Brakuje wypracowanych procedur systematycznego uaktualniania danych.

 

Rezultatem jest niski stan kompletności i aktualności danych

 • Stopień aktualności zależy od wolnego czasu osoby wprowadzającej. Ona ma dostęp do najaktualniejszych danych. Inni dostają mniej aktualne kopie.
 • Uaktualniania danych nie można podzielić między więcej osób. W okresach intensywnych przyjęć dzieci do szkoły występują znaczne opóźnienia.
 • Format danych nie jest dostosowany do wspierania pracy różnych zespołów (księgowość, dyżury, itp.), obniżając tym samym ich przydatność i skuteczność.
 • Rozprowadzanie danych wśród osób zainteresowanych odbywa się ręcznie – dostają one swoje kopie w różnym czasie.
 • Brak pewności co do aktualności danych sprawia, że potrzebujący tworzy własną listę - prowadzi to do bałaganu i niejednolitości danych.
 • Brak zapasowych kopii zwiększa ryzyko utraty danych.

 

Dlaczego przez całe lata sytuacja nie uległa poprawie?

Jest wiele przyczyn dla których polskie szkoły sobotnie nie mogą być zarządzane sprawniej i efektywniej. Wiekszość z nich wynika z uwarunkowań w jakich funkcjonują:

 • Szkoły nie mają pomieszczeń biurowych oraz środków finansowych pozwalających na użycie lepszych narzędzi (oprogramowania, itp.).
 • Duża część pracy rodziców odbywa się wieczorami w domu, co wyklucza używanie systemów biurowych.
 • Brak wykwalifikowanych i dysponujących wolnym czasem rodziców-informatyków, oraz zbyt duże koszty wynajęcia specjalistów w tej dziedzinie.
 • Dostępne na rynku systemy typu Contact Management, Club Management i inne, nie spełniają specyficznych potrzeb szkół sobotnich.
 • Brak wypracowanych, dobrych metod zarządzania w tej dziedzinie.

 

O tym jak system Puchatek może zmienić tę sytuację prosimy przeczytać na stronie Funkcje Puchatka. Więcej o funkcjach …

bottom