Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Korzyści

Aktualne dane podstawą efektywnego zarządzania szkołą

Powszechnie uznany model zarządzania każdą instytucją mówi, że do sprawnego i efektywnego zarządzania konieczne jest posiadanie aktualnych, kompletnych i szybko dostępnych danych.

Taki właśnie model wprowadzi w Twojej szkole system Puchatek.

Puchatek jest jednocześnie katalizatorem lepszego wykorzystania chętnych do pomocy szkole rodziców.

Dzięki tym właściwościom pozwoli rozwiązać szereg problemów, z którymi borykają sie polskie szkoły. Oto kilka z nich:

 

Lepsza opieka nad dziećmi i poprawa ich bezpieczeństwa

Każda szkoła ponosi duże ryzyko związane z opieką nad dziećmi. Zapewnienie odpowiedniego nadzoru w czasie przerw (poprzez dyżury rodziców), odpowiedniej interwencji medycznej w nagłych wypadkach czy niezawodnego kontaktu z rodzicami, spędza sen z powiek niejednemu dyrektorowi czy prezesowi szkoły. Zaniedbania w tych dziedzinach mogą się dla dzieci skończyć tragicznie, a dla prowadzacych szkołę niosą ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej.

Funkcje Puchatka pozwalają na poprawienie wielu aspektów opieki nad dziećmi:

 • Aktualna i dostępna informacja o potrzebach medycznych dzieci zwiększa szansę zastosowania właściwej opieki w nagłych wypadkach.
 • Lepsza frekwencja rodziców na dyżurach szkolnych podnosi bezpieczeństwo dzieci – wszyscy odrabiają dyżury.
 • Prowadzenie systematycznej ewidencji i sprawdzenia aktualności świadect niekaralności (DBS, dawniej CRB) pozwoli na spełnienie coraz ostrzejszych wymogów prawnych.

 

Setki funtów dodatkowych przychodów

Bolączką każdego prezesa i dyrektora polskiej szkoły sobotniej jest szukanie dodatkowych środków finansowych na działalność szkoły. Puchatek może to zadanie znacznie ułatwić!

Każda szkoła powinna pobierać wszystkie należne opłaty od wszystkich rodziców. Jednak praktycznie w żadnej sobotniej szkole to na pozór oczywiste stwierdzenie nie sprawdza się. Doświadczenie mówi, że w przeciętnej szkole nawet

2% rodzin wymyka się spod ewidencji i nie płaci za szkołę

co w zależności od wielkości szkoły oznacza straty w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy funtów rocznie. Nieefektywne przekazywanie informacji pomiędzy osobami przyjmującymi dzieci do szkoły, a pobierającymi opłaty to przyczyna najczęstsza. Zdarza się, że dzieci chodzą do szkoły przez jakiś czas, a potem rodzice zabierają je bez zapłacenia czesnego.

Dzięki Puchatkowi możliwe jest zupełne wyeliminowanie tych przypadków. Gdy dziecko zostaje przyjęte do szokoły, informacja o tym fakcie jest natychmiast dostępna osobom w księgowości, umożliwiając im podjęcie odpowiednich kroków.

Więcej o uzyskiwaniu dodatkowych przychodów ...

Inną przyczyną nieściągania należności, nawet w przpadku gdy fakt jej nieuiszczenia zostanie stwierdzony, jest brak aktualnych danych kontaktowych do rodziców. Bardzo często, szkoła nie mogąc skontaktować się z rodzicami pozwala dziecku uczęszczać do szkoły bezpłatnie, nie chcąc ryzykować zamieszania spowodowanego usunięciem dziecka ze szkoły. I znowu Puchatek przychodzi w sukurs, praktycznie eliminując sytuację gdzie szkoła nie posiada danych kontaktowych do rodziców.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że gdy szkoła, przez brak odpowiednich narzędzi, nie może zademonstrować rodzicom poprawności swoich informacji, często przegrywa słuszne dysputy o kary za późne płacenie, nieodrabianie dyżurów, itp. Puchatek, dzięki możliwości zademonstrowania podjętych kroków, daje szkole podstawy do zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Natychmiastowy wgląd w stan szkoły to lepsza kontrola działania

Dużym problemem w szkołach jest powolność w przekazywaniu informacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Często zdarza się, że dziecko przestaje chodzić do szkoły, a nauczyciel dopiero po wielu tygodniach przekazuje tę informację dyrektorowi czy skarbnikowi. Powolność “spływania” informacji z różnych zakątków szkoły do osób zarządzających sprawia, że często nie podejmują one najlepszych dla szkoły decyzji.

Zastosowanie systemu Puchatek problem ten całkowicie usuwa – uaktualnienione dane są natychmiast dostępne wszystkim użytkownikom systemu. Ma to największe znaczenie tam gdzie przy kierowaniu szkołą korzysta się ze złożonych zestawień takich jak:

 • Lista klas – pokazująca aktualnę ilość dzieci w każdej klasie oraz ilość wolnych miejsc.
 • Zestawienie liczebności rodzin – lista niezbędna skarbnikowi do porawnego naliczania czesnego i innych opłat za szkołę.
 • Raporty o dzieciach wykazujących się niską frekwencją uczęszczania – niezbędna do podjęcia odpowiednich kroków dyscyplinarnych.
 • Raporty o stanie odrobienia dyżurów – potrzebne przy naliczaniu kar za nieodrobione dyżury lub zabieraniu depozytu.

 

Lepsza organizacja pracy, czyli jak zaangażować więcej rodziców do pomocy w szkole

Swoją modułowością Puchatek sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania zarządzania szkołą mogą byś podzielone pomiędzy większa grupę rodziców. Przykładem jest przyjmowanie dzieci do szkoły. Praca rodziców może być zorganizowana tak, że jedna osoba zajmuje się wyłącznie wprowadzaniem nowych dzieci na listę klasy, co nie wymaga wiele czasu i może być dokonywane nawet w trakcie zajęć szkolnych. Natomiast inny rodzic może w godzinach pozaszkolnych zająć się bardziej czasochłonnym wprowadzaniem pozostałych danych osobowych z formularzy.

Więcej o lepszej organizacji pracy ...

Dzięki takim możliwościom systemu osiągnięte zostaną dwa cele. Pierwszy to szybsze uaktualnienie ogólnego stanu klasy. Drugi to możliwość skorzystania z pomocy rodziców, którzy mają ochotę coś dla szkoły zrobić ale nie mają zbyt wiele wolnego czasu lub mogą go poświęcić tylko w domu w godzinach wieczrnych.

Ta druga korzyść stwarza dyrekcji i zarządowi szkoły ogromną szansę pozyskania dla szkoły nowch rodziców i uniknięcia realiów większości polskich szkół gdzie niewielka grupa przepracowanych entuzjastów dźwiga na swoich barkach całą szkołę.

Mniejsza pracochłonność – zaoszczędzamy aż 80% czasu przy wprowadzaniu danych z formularzy

Interfejs użytkownika systemu Puchatek został zaprojektowany tak aby wszelkie czynności związane z zarządzaniem szkołą zabierały jak najmniej czasu:

 • Wiele operacji dokonywanych jest za naciśnieciem jednego klawisza.
 • Stosowanie słowników przyspiesza wpisywanie informacji oraz pozwala na uniknięcie pomyłek, ktorych poprawa wymaga dużej ilości czasu..
 • Układ danych w programie i na formularzach do zapisów pokrywa się co ułatwia szybkie ich wpisywanie.

 

Dostęp przez Internet to łatwość i elastyczność używania

Dzięki dostępowi przez Internet nie trzeba nic instalować na własnych komputerach. System może być używany w szkole, w domu, w biurze, w czasie dogodnym dla rodziców i pracowników szkoły. Istnieje tylko jedna, zawsze aktualna kopia danych. W tym samym czasie można zarówno uaktualniać dane jak i z nich korzystać. System może być używany przez wiele osób naraz.

 

Na Puchatku skorzystają nawet najmniejsze szkoły

Wydawać by się mogło, że mniejsze szkoły nie potrzebują takiego systemu jak Puchatek. Niby łatwo jest prowadzić ewidencję dzieci i ich rodziców (opiekunów), list opłat czy dyżurów dla kilkudziesięciorga dzieci. Prosimy jednak zwócić uwagę na dwa aspekty:

 • Małe, nowo utworzone szkoły rosną i gdy osiągną pełen zakres klas (od zerówki do A/L) to nawet przy mniejszej ilości dzieci w każdej klasie łatwo osiągną liczebność ok. 250 -300 dzieci. Prze tej ilości problemy z zarządzaniem szkołą wzrosną wielokrotnie.
 • Gdy od początku powstania szkoły wprowadza się właściwe metody zarządzania, osoby prowadzące szkołę będą znacznie lepiej przgotowane do radzenia sobie ze wzrostem jej wielkości.

Dlatego jesteśmy zdania, że wczesne wprowadzenie systemu Puchatek w szkole przyśpieszy uzyskanie tych wszystkich korzyści.

Pomocny wprowadzeniu Puchatka w mniejszch szkołach jest też specjalny sposób licencjonowania, który uwzględnia wielkość szkoły. Poprawienie kondycji finansowej nawet najmniejszej szkoły przyniesie korzyść wszystkim dzieciom uczącym się w polskich szkołach sobotnich.

 

Co dalej?

 

System Puchatek jest stosowany w polskich szkołach sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii i przynosi im konkretne korzyści. Jesteśmy przekonani, że pomoże również  i Twojej szkole.

O tym co wchodzi w skład Puchatka, o możliwości wypróbowania go oraz o specjalnym sposobie licencjonowania, odzwierciedlającym wielkość szkoły… … przeczytasz tutaj.

 

 

bottom