Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Purchase

Puchatek system is available in two versions.

Puchatek FREE. Zawiera wszystkie funkcje niezbędne do prowadzenia podstawowej administracji szkolnej: zapisywania dzieci do klas, rejestrowania danych dzieci i opiekunów, konfigurowania klas oraz przypisania do nich nauczycieli i asystentów. Na koniec roku szkolnego dzieci automatycznie przenoszone są do wyższej klasy. W wersji tej dostępne są podstawowe raporty pozwalające na wydruk list klasowych oraz udostępniające dane kontaktowe rodziców.

Puchatek Standard. Zawiera wszystkie funkcje dostępne w wersji darmower, oraz szereg innych funkcji pozwalającychg na kompleksowe administrowanie szkołą.

Zestaw funkcji zawartych w obu wersjach podany jest w poniższej tabeli.

Module

FREE

Standard

Zarządzanie danymi dzieci i opiekunów
 • Yes
 • Yes
Konfiguracja klas
 • Yes
 • Yes
Kalendarz szkolny
 • Yes
 • Yes
Nauczyciele i pracownicy
 • Yes
 • Yes
Kontrola CRB/DBS
 • Yes
 • Yes
Sprawdzanie obecności uczniów
 • Yes
Dyżury rodzicielskie
 • Yes
Automatyczne naliczanie opłat
 • Yes
Pobieranie opłat
 • Yes
Procedura zakończenia roku
 • Yes
 • Yes
Zarządzanie użytkownikami
 • Yes
 • Yes
Drukowanie list klasowych
 • Yes
 • Yes
Raporty podstawowe
 • Yes
 • Yes
Raporty kompleksowe
 • Yes
Wsparcie techniczne – email
 • Yes
 • Yes
Wsparcie techniczne – telefon
 • Yes
Konsultacje i pomoc w zarządzaniu szkołą
 • Yes

Planned new modules of the Puchatek system...

Module

Zarząd i powiernicy
Lista obecnosci nauczycieli
Tworzenie list mailingowych
Sprawdzanie obecności dzieci przez nauczyciela.
Notatki nauczyciela o uczniu (dyscyplina, postępy)
Special educational needs
Child protection
Hospitacje
Integracja modułu opłat z programem Sage
Integracja modułu opłat z innymi programami księgowymi.
Wysyłanie emaili i komunikacja

 

Koszt licencji

 • Wersja darmowa. £0.00
 • Wersja standardowa. Corocznie odnawiana licencja w wysokości £2 + VAT od każdego uczęszczającego w danym roku szkolnym ucznia, wg stanu na dzień 1 stycznia. Pierswsza opłata licencyjna pokrywa koszt pierwszej konfiguracji i wdrożenia systemu (zakres czynności opisany poniżej).

 

Usługi dodatkowe

 • Jeżeli szkoła, po zakupie systemu, potrzebuje pomocy przy wprowadzeniu do Puchatka istniejących już danych dzieci i rodziców, możemy proces ten znacznie przyspieszyć, gdy dane istnieją już w formie elektronicznych list (Excel, Access, itp.). Koszt jednorazowej usługi wprowadzenia danych dzieci i opiekunów wynosi £340.
 • Wprowadzanie dodatkowych raportów oraz inne prace wybiegające poza standardowy zestaw funkcji systemu mogą być wykonane na podstawie indywidualnej umowy ze szkołą.

Do powyższych cen należy dodać stosowny podatek VAT.

 

Wdrożenie systemu – co Twoja szkoła otrzyma?

Wprowadzenie Puchatka w Twojej szkole to indywidualny projekt zakończony przekazaniem skonfigurowanego na potrzeby Twojej szkoły systemu. Poniżej przedstawione są etapy oraz pomoc jaką Twoja szkoła w trakcie wdrożenia otrzyma:

 • Zainstalowanie zakupionych modułów oraz utworzenie bazy danych, wyłącznej dla Twojej szkoły.
 • Utworzenie konta administratora.
 • Pomoc w pierwszym skonfigurowaniu systemu, odzwierciedlającemu indywidualne potrzeby Twojej szkoły (wprowadzanie klas, kalendarza, itp).
 • Praktyczne wskazówki pomocne przy wprowadzaniu danych dzieci i rodziców.
 • Pomoc w adaptacji istniejącego formularza do zapisów i uaktualniania danych, tak aby jak najlepiej wspierał funkcje Puchatka (tylko przy wersji Standardowej).
 • Pomoc w usprawnieniu procedur zbierania i uaktualniania danych oraz innych procedur szkolnych takich jak dyżury, opłaty, i in. (tylko przy wersji Standardowej).
 • Emailowe i telefoniczne (tylko przy wersji Standardowej) wsparcie techniczne.

System może być gotowy do użycia w ciągu jednego tygodnia od podpisania umowy.

Pomimo prostoty użytkowania Puchatek jest skomplikowany technicznie. Jego zaprojektowanie i budowa pochłonęła wiele lat pracy. Jednocześnie konieczne są dalsze środki na bieżące utrzymanie, wsparcie dla użytkowników oraz rozbudowę jego funkcji.

Pomimo tak znacznych nakładów zrobiliśmy wszystko aby Puchatek był dostępny dla wszystkich polskich szkół sobotnich – tych największych i tych najmniejszych. Wersja Darmowa pozwoli każdej szkole na uporządkowanie podstawowej administracji bez żadnych kostów. Wersja Standardowa jest licencjonowana w sposób pozwalający na rozłożenie kosztu systemu na małe roczne opłaty licencyjne, przystępne dla szkół o różnej wielkości.

Mamy nadzieję, że taki sposób licencjonowania umożliwi Twojej szkole zastosowanie systemu.

 

Co dalej?

Puchatek już jutro może pomóc zerealizować wszystkie wymienione oszczędności oraz zmienić administrowanie Twoją szkołą nie do poznania. Aby zamówić wybraną wersję prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.

* oznacza pola obowiązkowe


bottom