Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich Puchatek - internetowy system dla polskich szkol sobotnich

Pytania i Odpowiedzi dotyczące ogólnych informacji o Puchatku

Witamy w sekcji Pytania i Odpowiedzi. Prezentujemy w niej zagadnienia jakimi najczęściej interesują się odwiedzający stronę. Sekcja ta stanowi doskonałe uzupełnienie materiału przedstawionego na witrynie Puchatka.

Mamy nadzieję, że przytoczone odpowiedzi wyjaśnią wszystkie kwestie. Jeżeli nie, prosimy o przesłanie nam zapytania używając do tego celu naszego formularza lub o kontakt telefoniczny.

 

Czy tworząc konta użytkowników w ramach jednej szkoły, daje im się dostep do określonych modułów systemu? Np. jako dyrektor nie chciałabym, by rodzic dopisujący uczniów do listy miał wgląd do wszystkich istniejących danych.

Każda szkoła ma swoją odrębną konfigurację ról pozwalających na dostęp do poszczególnych opcji menu (osoba tylko wprowadzająca dane, dyrektor, operator dyżurów, itd.). Każdej roli można przypisać dowolną kombinację opcji z całego menu programu.  Możliwe jest nawet stworzenie dwóch ról np. dyrektora, z których każda miałaby dostęp do innych pod-opcji menu Dyrektor.

Do każdej z tak zdefiniowanych ról mażna przypisać dowolną liczbę użytkowników.

Jak to jest zrobione w praktyce, zależy od stopnia zorganizowania i wielkości szkoły. W małych szkołach zazwyczaj jest mała grupka rodziców mająca wgląd do wszytkich danych. W większych, ze względu na większy podział pracy, istnieje tendencja do angażowania większej ilości rodziców zajmujących się mniejszymi zadaniami. Puchatek swoją elastycznością pozwala na wprwadzenie dowolnych schematów ról i dostępu do danych.

 

Jeżeli szkoła zdecyduje, że nie chce Puchatka więcej używać, można zrobić lokalną kopię danych, aby nic nie ‘zginęło’?

W Puchatku istnieje raport o nazwie “Wyciąg Wszystkich Danych” pozwalający na przeniesienie w każdej chwili wszystkich istotnych danych do Excela. Przez ‘istotne dane’ rozumiane są dane wpisywane do systemu przez funkcjonariuszy szkoły. Natomiast nie są dostępne dane generowane wewnętrznie przez system. Tak więc szkoła może w każdej chwili przejąć z powrotem dane jakie jej pracownicy wprowadzili do Puchatka.

 

Opłata licencyjna – mówią Państwo na stronie, że jest naliczana na 1 stycznia roku szkolnego – a kiedy szkoła dostaje invoice za dany rok szkolny? A jeśli po styczniu liczba dzieci wzrośnie o 30 – czy kwota zapłacona w styczniu pokrywa cały rok szkolny bez względu na te zmiany?

Naszą intencją jest aby szkoła zapłaciła licencję za ilość uczniów którzy regularnie uczęszczali do szkoły w danym roku. Doświadczenie mówi, że styczeń to taki stabilny okres w życiu szkoły. Na pewno nie jest nim początek roku szkolnego gdzie sporo dzieci przychodzi i odchodzi.
Ponieważ warunkiem używania Puchatka w danym roku szkolnym jest opłacenie licencji z góry, wspólnie ze szkołą dokonujemy oszacowania ilości uczniów w danym roku i na tej podstawie wystawiana jest faktura. Następnie w dniu 1 stycznia pobrana jest z systemu aktualna liczba dzieci chodzących do szkoły. Na tej podstawie obliczane jest wyrównanie w stosunku do założonej liczby i albo szkoła dostaje zwrot albo uiszcza dopłatę. Wyrównanie to jest najczęściej uwzględniane przy płatności za następny rok.

 

Czy system działa też z telefonem/iPhonem?

System jest zbudowany w technologii Flash dzieki czemu zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi przeglądarkami. Natomiast nie działa na urządzeniach na których Flash jest niedostępny (np. iPhone).

 

Czy system obejmuje również zarządzanie kosztami szkoły, np wynagrodzeniami nauczycieli? Jak uwzględnia przy tym różne sposoby zatrudniania nauczycieli?

System obecnie nie posiada modułu do naliczania wynagrodzenia nauczycieli. W swoim obecnym wcieleniu zawiera te funkcje, które wg naszego rozeznania są najbardziej potrzebne największej ilości szkół. Natomiast moduł taki mógłby zostaś dobudowany. Puchatek posiada funkcje do definiowania personelu szkoły (nauczyciele, asystenci, inni pracownicy), sprawdzania obecności jak również określania dni roboczych (szkolny kalendarz). Nie byłoby więc problemem połączenie tego z pensjami celem generowania należnych wynagrodzeń.

Jestem pewien, że bylibyśmy w stanie tak sparametryzować system aby pokrywał on dużą ilość możliwych modeli naliczania wynagrodzeń gdyż potrzeba taka występuje często rzy budowaniu systemów komercyjnych.

Ogólnie naszym celem jest ciągła rozbudowa systemu o funkcje, które są szkołom najbardziej potrzebne. Przykładowo, w chwili obecnej jest spore zainteresowanie integracją z PayPal więc rozważamy wprowadzenie takiej funkcji.

 

Czy program jest w języku polskim?

Tak.

bottom